အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ေကာင္ေလးေတြကို ဒီလိုလုပ္တာေတာ့ သိပ္အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုပါ…ထိုင္လန္တြင္ အသက္၁၅ႏွစ္ေအာက္သာရွိေသးတဲ့ ေကာင္ေလးကို အဓမၼာျပဳက်င့္ခဲ့တဲ့ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳး ဆရာတစ္ေယာက္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၂ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

More