ၿဗိတိန္ရဲ႕အႀကီးဆုံးမိသားစုႀကီးဟာ မိသားစုဦးေရ ထပ္မံတိုးလာဦးမယ့္ အလားအလာမွာ ရွိေနပါတယ္။အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စူးရက္ဒ္ဖို႔ဒ္က သူမမွာ (၂၁)ေယာက္ေျမာက္ကေလး ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရၿပီလို႔ ဆိုလိုက္ပါတယ္။

More