ZawGyiျဖင့္ဖတ္ရန္

အီရန္သည္ ရန္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ စစ္အင္အားသာလြန္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ဖြယ္ရွိေနေသာ္လည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ အဓိက စစ္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းကို ရပ္တန႔္၍မရႏိုင္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အီရန္၏ မတူညီေသာ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာသုံးရပ္ကို DW က ပိုင္းျခားသုံးသပ္ထားသည္။ အီရန္သည္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ စစ္တပ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္တြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၅၃၄,၀၀၀ ခန႔္ရွိၿပီး အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ အဓိက စစ္အင္အားႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းမွ Global Firepower စစ္အင္အား ၫႊန္းကိန္းတြင္ အေၾကာင္းအရာ ၅၀ ခန႔္အေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္မႈအရ ကမာၻတစ္လႊား ၁၃၆ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ အီရန္က အဆင့္ ၁၃ တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ အျခားေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ တူရကီက အဆင့္ ၉၊ အီဂ်စ္က အဆင့္ ၁၂၊ အစၥေရးက အဆင့္ ၁၆၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားက အဆင့္ ၂၆ အသီးသီး ရပ္တည္ေနၾကသည္။ ( ကိုးကားေသာ အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္၍ ကြဲလြဲမူမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္ )

အီရန္လူဦးေရသည္ ၈၂ သန္းရွိေသာေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ျခင္းသည္ ၁၉၈၀ – ၈၈ အီရန္ အီရတ္ စစ္ပြဲကဲ့သို႔ ႏွစ္ရွည္စစ္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္ေသာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၇ တြင္ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံသာရွိခဲ့ေသာ အီရန္ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္သည္ ရန္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အစၥေရး (ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ)၊ ေဆာ္ဒီ (ေဒၚလာ ၇၆ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ)ႏွင့္ အေမရိကန္ (ေဒၚလာ ၆၀၀ ဘီလီယံ) တို႔ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။

အီရန္သည္ ရန္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ စစ္ေရးဘတ္ဂ်က္ နည္းသည့္အျပင္ အေမရိကန္စစ္စခန္းမ်ား၏ ဝိုင္းပတ္ထားမႈကို ခံေနရၿပီး လုံၿခဳံေရး အာမခံခ်က္မရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ အီရန္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ စစ္လက္နက္ကုန္သြယ္မႈတားျမစ္သည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈကို ၂၀၀၆ ကတည္းက ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ႀကီးမားစြာ မွီခိုေနရေသာ္လည္း ေဒသတြင္းရန္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ အေနာက္အုပ္စု၏ ေနာက္ဆုံးေပၚလက္နက္စနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္ထားၾကသည္။

ထိုအားနည္းခ်က္ကို ေထမိေစရန္အတြက္ တီဟီရန္သည္ မတူညီေသာ စစ္စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳရပ္တည္ေနသည္။

 

အီရန္၏ ပထမ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ေသာ ေရွ႕တက္ကာကြယ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာကို ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္၏ Quds အထူးတပ္ဖြဲ႕က ဦးေဆာင္စီမံၿပီး ေဒသတြင္း မဟာမိတ္မ်ား၊ ကိုယ္စားျပဳတပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ခံစစ္ဝင္႐ိုးကို တည္ေဆာက္ထားသည္။ အီရန္ေျမသို႔ ရန္သူမ်ား မကပ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကိုယ္စားျပဳတပ္မ်ားတြင္ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ IS ႏွိမ္နင္းေရး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား၊ လက္ဘႏြန္ရွိ ဟစ္ဇဘိုလာအဖြဲ႕၊ ယီမင္ရွိ ေဟာ္သီသူပုန္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းဟားမားစ္ႏွင့္ ဂ်ီဟတ္အဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ အီရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ အသီးသီး ရွိၾကသည္။

ဒုတိယ မဟာဗ်ဴဟာမွာ အစၥေရး၊ ပင္လယ္ေကြ႕ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း အေမရိကန္စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသို႔ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ တာတိုႏွင့္ တာလတ္ပစ္ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဒုံးက်ည္မ်ားသည္ အစၥေရး၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ဟန႔္တားႏိုင္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။ အီရန္က ထိုဒုံးက်ည္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ရန္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားကမူ က်ဴးေက်ာ္ရန္စလိုသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

အီရန္၏ တတိယ မဟာဗ်ဴဟာမွာ စစ္ျဖစ္လာလွ်င္ ေရနံအေရာင္းအဝယ္စီးဆင္းမႈကို ပိတ္ဆို႔ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးကို အက်ပ္ကိုင္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ေရနံ ကုန္သြယ္မႈ၏ ငါးပုံတစ္ပုံသည္ ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႕ႏွင့္ အိုမန္ပင္လယ္ေကြ႕အၾကားမွ ေဟာ္မုဇ္ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းရသည္။

အီရန္၏ မဟာ ဗ်ဴဟာ မွာ ေရျမႇပ္မိုင္းမ်ား၊ သေဘၤာ ဖ်က္ဒုံးက်ည္ႏွင့္ တိုပီဒို တပ္ဆင္ထားေသာ တန္ဖိုးနည္း ေမာ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ရန္သူ စစ္သေဘၤာႀကီး မ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏွစ္ျမႇဳပ္ကာ ေရလက္ၾကားကို ပိတ္ဆို႔ထားရန္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ေရနံ ကုန္သြယ္မႈ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖတ္သန္းေနေသာ ပင္လယ္နီဘက္အယ္လ္မန္ဒက္ ေရလက္ၾကားကိုလည္း ယီမင္ေဟာ္သီ သူပုန္ မ်ားႏွင့္ Quds တပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာ ပိတ္ဆို႔သည့္ ဗ်ဴဟာကိုလည္း အီရန္က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည္။

အီရန္ ၏ ပင္လယ္ရပ္ျခား စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္ လက္ေအာက္ရွိ Quds တပ္ဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္သည္ အီရန္စစ္တပ္ႏွင့္ သီးျခားစီဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ခါေမနီ၏ အမိန႔္ကို ခံယူသည္။

Credit – The Voice

 

UniCodeဖြင့်ဖတ်ရန်

အီရန်နိုင်ငံ၏ စစ်အင်အားကို လေ့လာကြည့်ခြင်း

အီရန်သည် ရန်ဘက်နိုင်ငံများထက် စစ်အင်အားသာလွန်မှုမရှိခြင်းကြောင့် အခက်တွေ့ဖွယ်ရှိနေသော်လည်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အဓိက စစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်နေခြင်းကို ရပ်တန့်၍မရနိုင်ဟု DW သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

အီရန်၏ မတူညီသော ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာသုံးရပ်ကို DW က ပိုင်းခြားသုံးသပ်ထားသည်။ အီရန်သည် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ စစ်တပ်နှင့် တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်တွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၅၃၄,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အဓိက စစ်အင်အားနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။

အွန်လိုင်းမှ Global Firepower စစ်အင်အား ညွှန်းကိန်းတွင် အကြောင်းအရာ ၅၀ ခန့်အပေါ် အခြေခံတွက်ချက်မှုအရ ကမ္ဘာတစ်လွှား ၁၃၆ နိုင်ငံစာရင်းတွင် အီရန်က အဆင့် ၁၃ တွင် ရပ်တည်နေသည်။ အခြားဒေသတွင်း နိုင်ငံများအနေနှင့် တူရကီက အဆင့် ၉၊ အီဂျစ်က အဆင့် ၁၂၊ အစ္စရေးက အဆင့် ၁၆၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားက အဆင့် ၂၆ အသီးသီး ရပ်တည်နေကြသည်။ ( ကိုးကားသော အချက်အလက်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲလွဲမူများရှိနိုင်ပါသည် )

အီရန်လူဦးရေသည် ၈၂ သန်းရှိသောကြောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားများစွာ ရရှိနိုင်ခြင်းသည် ၁၉၈၀ – ၈၈ အီရန် အီရတ် စစ်ပွဲကဲ့သို့ နှစ်ရှည်စစ်ပွဲများကို ဆင်နွှဲနိုင်သော အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။

သို့ရာတွင် ၂၀၁၇ တွင် ဒေါ်လာ ၁၆ ဘီလီယံသာရှိခဲ့သော အီရန်ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်သည် ရန်ဘက်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် အစ္စရေး (ဒေါ်လာ ၁၈ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ)၊ ဆော်ဒီ (ဒေါ်လာ ၇၆ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ)နှင့် အမေရိကန် (ဒေါ်လာ ၆၀၀ ဘီလီယံ) တို့ထက် များစွာလျော့နည်းလျက်ရှိသည်။

အီရန်သည် ရန်ဘက်နိုင်ငံများထက် စစ်ရေးဘတ်ဂျက် နည်းသည့်အပြင် အမေရိကန်စစ်စခန်းများ၏ ဝိုင်းပတ်ထားမှုကို ခံနေရပြီး လုံခြုံရေး အာမခံချက်မရှိသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။

ထို့ပြင် အီရန်သည် အမေရိကန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ စစ်လက်နက်ကုန်သွယ်မှုတားမြစ်သည့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုကို ၂၀၀၆ ကတည်းက ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောကြောင့် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ကြီးမားစွာ မှီခိုနေရသော်လည်း ဒေသတွင်းရန်ဘက်နိုင်ငံများမှာမူ အနောက်အုပ်စု၏ နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်စနစ်များကို တပ်ဆင်ထားကြသည်။

ထိုအားနည်းချက်ကို ထေမိစေရန်အတွက် တီဟီရန်သည် မတူညီသော စစ်စွမ်းရည်များနှင့် ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များအပေါ် အခြေပြုရပ်တည်နေသည်။

အီရန်၏ ပထမ မဟာဗျူဟာဖြစ်သော ရှေ့တက်ကာကွယ်ခြင်း မဟာဗျူဟာကို တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ Quds အထူးတပ်ဖွဲ့က ဦးဆောင်စီမံပြီး ဒေသတွင်း မဟာမိတ်များ၊ ကိုယ်စားပြုတပ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ခံစစ်ဝင်ရိုးကို တည်ဆောက်ထားသည်။ အီရန်မြေသို့ ရန်သူများ မကပ်နိုင်အောင် တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ကိုယ်စားပြုတပ်များတွင် အီရတ်နှင့် ဆီးရီးယားရှိ IS နှိမ်နင်းရေး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များ၊ လက်ဘနွန်ရှိ ဟစ်ဇဘိုလာအဖွဲ့၊ ယီမင်ရှိ ဟော်သီသူပုန်အဖွဲ့နှင့် ပါလက်စတိုင်းဟားမားစ်နှင့် ဂျီဟတ်အဖွဲ့တို့ ပါဝင်သည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် အီရန်နှင့် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဆိုင်သော နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက် အသီးသီး ရှိကြသည်။

ဒုတိယ မဟာဗျူဟာမှာ အစ္စရေး၊ ပင်လယ်ကွေ့ အာရပ်နိုင်ငံများ၊ ဒေသတွင်း အမေရိကန်စစ်စခန်းများနှင့် ဥရောပသို့ ပစ်ခတ်နိုင်သော တာတိုနှင့် တာလတ်ပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များဖြစ်သည်။ ထိုဒုံးကျည်များသည် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ဟန့်တားနိုင်သည်ဟု အကဲခတ်များက ယူဆကြသည်။ အီရန်က ထိုဒုံးကျည်များသည် ကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုနေသော်လည်း ရန်ဘက်နိုင်ငံများကမူ ကျူးကျော်ရန်စလိုသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်။

အီရန်၏ တတိယ မဟာဗျူဟာမှာ စစ်ဖြစ်လာလျှင် ရေနံအရောင်းအဝယ်စီးဆင်းမှုကို ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို အကျပ်ကိုင်ရန် ခြိမ်းခြောက်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ရေနံ ကုန်သွယ်မှု၏ ငါးပုံတစ်ပုံသည် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နှင့် အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့အကြားမှ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းရသည်။

အီရန်၏ မဟာဗျူဟာမှာ ရေမြှပ်မိုင်းများ၊ သင်္ဘောဖျက်ဒုံးကျည်နှင့် တိုပီဒို တပ်ဆင်ထားသော တန်ဖိုးနည်း မော်တော်များဖြင့် ရန်သူစစ်သင်္ဘောကြီးများကို တိုက်ခိုက်နှစ်မြှုပ်ကာ ရေလက်ကြားကို ပိတ်ဆို့ထားရန်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ရေနံ ကုန်သွယ်မှု၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြတ်သန်းနေသော ပင်လယ်နီဘက်အယ်လ်မန်ဒက် ရေလက်ကြားကိုလည်း ယီမင်ဟော်သီသူပုန်များနှင့် Quds တပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းကာ ပိတ်ဆို့သည့် ဗျူဟာကိုလည်း အီရန်က အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သည်။

အီရန်၏ ပင်လယ်ရပ်ခြား စစ်ဆင်ရေးများကို တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် လက်အောက်ရှိ Quds တပ်ဖွဲ့က လုပ်ဆောင်သည်။ တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်သည် အီရန်စစ်တပ်နှင့် သီးခြားစီဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ခါမေနီ၏ အမိန့်ကို ခံယူသည်။

Credit – The Voice