ျပင္ဦးလြင္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လတ္တေလာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာ တန္ဖိုးျမင့္ အိမ္ၿခံေျမေတြ အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္သေလာက္ နည္းပါး ေနၿပီး က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ နဲ႔ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ ၾကား အိမ္ၿခံေျမေတြကိုသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္က အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တခ်ိဳ႕ဆီက သိရပါတယ္။

ငါးႏွစ္ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ ျပင္ဦးလြင္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဟာ မႏၲေလးအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္နဲ႔လည္း ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္။ မႏၲေလးမွာ အိမ္ေျမအေရာင္းအဝယ္လိုက္လာၿပီဆိုရင္ ျပင္ဦးလြင္ ေျမေစ်းကြက္လည္း လႈပ္ခတ္လာတတ္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာ မႏၲေလးေျမေစ်းကြက္ကလည္း တန္ဖိုးသင့္တဲ့ အိမ္ေျမအကြက္ အကြင္းေတြသာ အားထားေနရသလို ျပင္ဦးလြင္မွာလည္း အထူးသျဖင့္ က်ပ္သိန္း၅,ဝဝဝ အထက္ဆိုရင္ သိသိသာသာအေရာင္းအဝယ္ေအးေနပါတယ္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္းအဓိကက်တဲ့ မႏၲေလးလားရႈိးလမ္းလို ေနရာေတြ၊ကန္ေတာ္ႀကီးတစ္ဝိုက္ ေနရာေကာင္းေတြမွာ ေျမအက်ယ္အဝန္းကိုလိုက္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေတြက က်ပ္သိန္း ၁ဝ,ဝဝဝ ကေန က်ပ္သိန္း ၂ဝ,ဝဝဝ အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပါတယ္။

ၿမိဳ႕အတြင္းပိုင္းက်တဲ့ လမ္းေတြမွာေတာ့ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ နဲ႔ က်ပ္သိန္း ၃,ဝဝဝ ၾကား ေစ်းေခၚေနၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းနဲ႔ လွမ္းတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္အပိုင္းေတြမွာ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ ဝန္းက်င္ေစ်းႏႈန္းသာ ရွိပါတယ္။

အေရာင္းအဝယ္ေအးေနတာေၾကာင့္ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ ပတ္ခ်ာလည္ေစ်းႏႈန္းေတြထဲမွာ အရင္လို ေစ်းႏႈန္းကို တင္းမခံဘဲ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ ေရာင္းခ်တာေတြရွိတာမို႔ ဝယ္သူေတြအတြက္ေတာ့ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

copy @ myanmartimes