ထန္းရည္

ထန္းရည္ကတစ္ဆင့္ ခ်က္လုပ္ထားသည့္ ထန္းသၾကားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္ကုန္တစ္ခုအျဖစ္ ေစ်းကြက္ထဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔က အမွတ္မထင္ရရွိခဲ့ေသာအေတြးစိတ္ကူးတစ္ခုကို အေျခခံၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ထန္းပင္ထန္းေတာမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ထန္းတက္ေတာင္သူတို႔ လူမႈ ဘဝအဆင္ေျပေရး အစည္းအေဝးကတစ္ဆင့္ ထန္းရည္ကို သၾကားခ်က္လုပ္ရန္ တြန္းအားရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

”လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ေလာက္က ကြၽန္ေတာ္က မုံ႐ြာကေန ထန္းရည္ခ်ိဳကို ရန္ကုန္ကို သယ္လာခဲ့တယ္။ ပုစြန္ကန္ေတြရွိတဲ့ အေအးခန္းထဲမွာ ေမ့ထားမိတယ္။ ရွစ္လေလာက္ၾကာလို႔ ျပန္ေဖာ္ေသာက္ၾကည့္ေတာ့ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ေသာက္လို႔ ေကာင္းတာ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ ဓနိရည္ကို အခုလိုပဲ ေျခာက္ရက္ထားၿပီး ေသာက္ၾကည့္တယ္။ အဲဒီမွာ ေစ်းကြက္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ေတြးလိုက္မိတယ္”ဟု ထန္းရည္ကေန သၾကားခ်က္လုပ္ရန္ အႀကံဥာဏ္ရခဲ့ပုံကို ဦးေမာင္ေမာင္းစိုးက ေျပာသည္။

ေစ်းကြက္ရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ထန္းရည္ကေန သၾကားခ်က္လုပ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ထဲရွိ ထန္းရည္ထြက္ရွိေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕က ထန္းရည္ကို ရယူကာ ထန္းသၾကားခ်က္လုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ခ်က္လုပ္ႏိုင္မႈမတိုင္ခင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာအခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။ အဓိက အခက္အခဲသည္ ထန္းရည္ရရွိႏိုင္ေသာေနရာႏွင့္ သၾကားခ်က္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေျမေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

copy @ myanmartimes