အေကာင္းအဆိုး

[၁]က်ြန္ေတာ့္ ဆရာကိုျမတ္မင္းကိုေမးဖူးသည္။ ပန္းခ်ီကား တကားေကာင္းမေကာင္းကို ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္သလဲ…???ဘယ္လိုသိသလဲ …??? ဟူ၍ျဖစ္၏။

က်ြန္ေတာ့္ဆရာ ျပန္လည္ ရွင္းျပသည္မွာ(museum) ျပတိုက္ေတြ သြား” ပန္းခ်ီကား ေကာင္းေကာင္းေတြမ်ားမ်ားျကည့္ ” ဟူေပေတာ့သည္။က်ြန္ေတာ့္ဆရာ ေက်းဇူးေျကာင့္(museum) ျပတိုက္ေတြ သြားစရာမလိုဘဲသူစုေဆာင္းထားေသာ ေရွးဆရာ့ ဆရာ ဆရာျကီးမ်ား၏ပန္းခ်ီကားေကာင္း ေျမာက္မ်ားစြါကို ျကည့္ခြင့္ရခဲ႔သည္မွာေတာ့ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္သည့္အထဲကတခုဟုပင္ ဆိုခ်င္ေပေတာ့၏။

ျမန္မာ ပ်ဴ ရခိုင္ ဒဂၤါးမ်ားနွင့္British India ေငြဒဂၤါးမ်ား စုေဆာင္း ေလ့လာရတာ ဝါသနာပါေသာက်ြန္ေတာ္သည္ ကိုရဲ (Daniel Yel Zatt) ထံမွသူစုေဆာင္းထားေသာ ဒဂၤါးမ်ားကို ျကည့္ရွဳခြင့္ရေသာအခါ ေတာ္ရံုသာမာန္ဒဂၤါးတို႔သည္ မ်က္စိတြင္ ဒဂၤါးေကာင္းမ်ားအျဖစ္မယူဆမိေတာ့သလို စိတ္တြင္လည္း အျကိုက္ မတိုးေတာ့ ။

[၂]အစားအေသာက္ အေကာင္းဆံုးတခုခုအား စားဖူးထားသူသည္ တျခားေသာအလားတူ အစားအစာမ်ိဳး စားျကည့္ေလကမတူျခားနားေသာ အရသာကို နိွဳင္းယွဥ္သိျခင္းအားျဖင့္ သိျပီး မည္သည့္ဟာပိုေကာင္းသလဲဆိုသည္ကုိ လြယ္ကူစြါသိရွိနိုင္ေပလိမ့္မည္။က်ြန္ေတာ္တို႔သည္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ အထက္ပါနိွဳင္းယွဥ္သိ ေဖာ္ျမဴလာကို အသံုးခ်နိုင္ျကေပ၏။

[၃]ဆရာမ ျကည္ေအးကလည္းယခုလို ေျပာခဲ႔ဖူးေျကာင္း မွတ္သားရပါသည္။” လူေကာင္းျဖစ္ခ်င္ရင္တရားေကာင္းကုိ ေလ့လာရသလုိ…စာေကာင္း ကဗ်ာေကာင္း ေရးခ်င္ရင္စာေကာင္း ကဗ်ာေကာင္း မ်ားမ်ားဖတ္ၾက။ ” ဟူ၏။ဆရာမျကည္ေအး ေျပာျကားသည္ကိုက်ြန္ေတာ့္ဆရာ ကိုျမတ္မင္း အထက္တြင္ ေျပာတာနွင့္ နိွဳင္းယွဥ္ျကည့္ေလက ဦးတည္ရာတူညီသည္ကို ေတြ႕ရသည္။အျကင္အျခင္းအရာတခုအားေကာင္းမေကာင္း ဆန္းစစ္ျကရာ၌ နိွဳင္းယွဥ္သိျမင္ျခင္းအေျခခံအေျကာင္းရင္းသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တခုျဖစ္ေပေတာ့၏။

[၄]ဤေနရာတြင္ ေျပာစရာရွိလာသည္မွာေခတ္ကာလ မတူညီ ဖန္တီးပံု အေျကာင္းအရာအမ်ိဳးအစား မတူညီေသာ အရာနွစ္ခုကိုနိွဳင္းယွဥ္သိျဖင့္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျကည့္ေလက အေျဖမွန္ထြက္ပါ့မလားဟူ၍ ေမးစရာရွိလာေပေတာ့သည္။
အနုပညာ ဖန္တီးမွဳတိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ…တစံု တခုေသာ အရာအား ဖန္တီးလ်ွင္ျဖစ္ေစ …အေျခခံအားျဖင့္ ဝါသနာနွင့္ ေစတနာ အနစ္နာ နာသံုးနာ အရင္းခံ ျကရေပ၏။အရင္းစစ္ အျမစ္ေျမက ဆိုသည့္နွယ္ မည္သည့္ဖန္တီးမွဳတြင္ ျဖစ္ေစ ဤသံုးခ်က္ကိုဆန္းစစ္ျကည့္လိုက္လ်ွင္ သိသာထင္ရွားေပေတာ့သည္။

[၅]က်ြန္ေတာ္ သိေသာ နယ္ပယ္အရ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ေျပာရပါမူ ပန္းခ်ီ စာေပေရးရာ ကဗ်ာဖန္တီးမွဳ နွင့္နိုင္ငံေရး ေလာကတို႔တြင္ ေရွးလူျကီးမ်ားေလာက္ယခု ေခတ္ျပိဳင္ လူသားမ်ားသည္ ဝါသနာ ေစတနာ အနစ္ခံမွဳ အားတြင္ ေျခဖ်ားပင္ မမွီျကေျကာင္း ေတြ႕ျမင္ရ၏။

ထိုသို႔ အေျခခံ အဓိကက်လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဝါသနာ ေစတနာ အနစ္နာခံမွဳမ်ားခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းဆုတ္ယုတ္လာေသာ က်ြန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားသည္လည္းဆုတ္ယုတ္ အားနည္းလာသည္ကို အမွန္အတိုင္းဝန္ခံရေပလိမ့္မည္။

[၆]ေလာက၌ မည္သည့္က်ေရာက္ရာနယ္ပယ္တြင္မဆို ဝါသနာ အေျခခံကသာေကာင္း၏။ဝါသနာ မပါဘဲ အေျကာင္းေျကာင္းေျကာင့္လုပ္ကိုင္ရေသာ ေနရာမ်ား၌မူ ေစတနာ အရင္းခံသင့္ေပ၏။ ေစတနာတြင္ အနစ္နာခံမွဳျဖည့္စြက္လိုက္ေခ်က အခ်ိဳေပၚ သကာဆင့္ဆိုရမလိုပင္။

မိမိအက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္ေစ အမ်ားအက်ိဳးတြက္ျဖစ္ေစမည္သည့္အလုပ္မဆို ေစတနာ ခ်ိဳ႕တဲ႔ေခ်က အလုပ္ေကာင္းမမည္။
အေကာင္း လုပ္သည္ မေခၚ။ျကိုးခ်ည္၍ေလွာ္သည့္ ပမာနွယ္ပင္ ျဖစ္ရေခ်မည္။ေစတနာ အရင္းမခံေသာ အျကင္အေျကာင္းကိစၥသည္ေကာင္းတာလုပ္ေသာ္လည္း ေကာင္းတာမျဖစ္တတ္ေသာသေဘာသဘာဝ ရွိလာတတ္၏။

[၇]ေစတနာထားရွိမွဳသည္ အဓိကအေရးျကီးေသာအေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ တခုျဖစ္ေသာ္လည္းက်ြန္ေတာ္တို႔သည္ အျကင္အေျကာင္းကိစၥနွင့္ဖန္တီးမွဳတို႔အေပၚတြင္ ေစတနာ တခုတည္းျဖင့္လည္းမျပည့္မစံု ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ျဖစ္ျပီး လုပ္ပံုလုပ္နည္းမွန္ကန္ဖို႔ရာလည္း လိုအပ္ခ်က္တခု ျဖစ္လာသည္။

ေစတနာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ပံု လုပ္နည္း မမွန္ကန္က လိုရာခရီးမေရာက္။ေစတနာလည္း ေကာင္းရမည္လုပ္ပံု လုပ္နည္းလည္း မွန္ရမည္ ။ဤသို႔မွသာ လိုရာခရီး ေရာက္ေပေတာ့၏။ဤစကား မွန္ကန္ေျကာင္းကို ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္နိပါတ္ အတၳကာမဝဂ္လာေရာဟိဏီဇာတ္ေတာ္၌ ထင္ရွားေလသည္။

အနာထပိဏ္သူေ႒းတြင္ ေရာဟိဏီမည္ေသာက်ြန္မရွိေလသည္။တရက္ေသာအခါ အမိသည္အိပ္ေနစဥ္ ယင္ေကာင္မ်ား ေနွာင့္ယွက္လြန္းသျဖင့္ေရာဟိဏီအား တားဆီးခိုင္းေလရာ ယင္ေကာင္မ်ားကိုက်ည္ေပြ႕ျဖင့္လိုက္ရိုက္ေလ၏။ယင္ေကာင္ကို က်ည္ေပြ႕ျဖင့္မရိုက္မိဘဲ အမိျဖစ္သူ၏ ဦးေခါင္းကို အရွိန္လြန္ရိုက္မိေလရာဒဏ္ေျကာင့္ အမိေသေလေတာ့၏။

[၈]အလားတူ ဇာတ္ေတာ္တခုမွာငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္နိပါတ္ အတၳကာမဝဂ္လာအာရာမဒူသက ဇာတ္ေတာ္ျဖစ္၏။
ဤဇာတ္ေတာ္သည္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူမ်ားနွင့္တကြ အစိုးရမင္းမ်ားအဖို႔ မွတ္သား နာယူ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ဖြယ္ အလြန္ေကာင္းေသာ ဇာတ္ေတာ္ျဖစ္ေလသည္။

ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္း စိုးစံစဥ္တေန႔ေသာအခါ နကၡတ္သဘင္ပြဲခ်ိန္နွင့္ တိုက္ေလရာ မင္းျကီး၏ ဥယ်ာဥ္မွဴးသည္လည္းနကၡတ္ပြဲကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ပိုးထေလေတာ့၏။သို႔ျဖင့္ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ေမ်ာက္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ေမ်ာက္ျကီးထံသြား၍ ဤဥယ်ာဥ္သည္ သင္တို႔အတြက္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားလွသည္။အသီး အပင္ အရြက္မ်ားကို သင္တို႔ စားျကရသည္။

ငါျပန္မေရာက္မခ်င္း သစ္ပင္မ်ားကို ေရေလာင္းရစ္ျကဟုအမွာ ထားခဲ႔ကာ နကၡတ္ပြဲသဘင္က်င္းပရာသို႔ထြက္ခြါသြားေလေတာ့၏။ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ေမ်ာက္မ်ားသည္ ေမ်ာက္ျကီးညႊန္ျကားခ်က္အရ ဥယ်ာဥ္တြင္း သစ္ပင္မ်ားကိုေရေလာင္းျကေပတာ့သည္။ ေမ်ာက္ျကီး၏အံ႔ျသနဘန္း ေစခိုင္းခ်က္ကား ” အို ေမ်ာက္အေပါင္းတို႔ေရကို ဆင္ျခင္၍ သံုးတတ္ရမည္။ေရမေလာင္းမီ သစ္ပင္ငယ္မ်ားကို ဦးစြါနုတ္၍ ျကည့္ျက။

အျမစ္ရွည္သည့္အပင္ကို ေတြ႕လ်ွင္ ေရမ်ားမ်ားေလာင္းကာ အျမစ္တိုလ်ွင္ သင့္ရံုသာေလာင္းျက။ ေနာင္တခ်ိန္ ေရအခက္အခဲ ရွိနိုင္သည္ “ဟူေပေတာ့သတည္း …ေမ်ာက္ငယ္မ်ားလည္း ေမ်ာက္ျကီး ခိုင္းသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ျကေလရာ ဥယ်ာဥ္တခုလံုး အစိုးရမေကာင္းသည့္ဒဏ္လွိမ့္ပိမ့္ခံရသည့္ ျမန္မာျပည္အလား သစ္ပင္ပန္းမန္အေပါင္းေထာင္းလေမာင္း ေက်ေလေတာ့၏။

[၉]အထက္ပါ ဇာတ္ေတာ္တို႔တြင္ ေစတနာထားသည္ကားမွန္၏။ လုပ္ပံုလုပ္နည္း မမွန္ကန္ေလေသာအခါအေကာင္းလုပ္ပါေသာ္လည္း အက်ိဳးရလာဒ္တြင္မူဆိုးဝါး ပ်က္စီးရသည္ကို မွတ္သားဆင္ျခင္ဖြယ္ေတြ႕ရေလေတာ့သည္။

ထို႔ေျကာင့္ မည္သည့္အလုပ္တြင္ျဖစ္ေစေစတနာလည္း ေကာင္းရမည္လုပ္ပံု လုပ္နည္းလည္း မွန္ရမည္ ။ဤသို႔မွသာ လိုရာခရီး ေရာက္ေပေတာ့မည္ဟုမုခ် မွတ္သားထိုက္ေလ၏။ယေန႔အခါသမယ၌တိုင္းျပည္အေပၚ ေစတနာထားျကေသာအစိုးရသစ္လူျကီးမင္းမ်ားနွင့္တကြနယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူတို႔သည္လည္းေနရာအနွံ႕ အသီးသီး ေပၚထြန္းလာျကသည္ကိုအားရစဖြယ္ ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။

ေစတနာအေျခခံရွိနွင့္ျပီးေသာ လူမ်ားျဖစ္ျကသည့္အတြက္ေစတနာတြင္ လုပ္ပံုလုပ္နည္း မွန္ကန္မွဳတျဖစ္လည္းမွန္ကန္ေသာ အားထုတ္မွဳမ်ားျဖည့္စြက္လိုက္ေလကအခ်ိန္တိုအတြင္း တိုင္းျပည္တိုးတက္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

[၁၀]စာေပနယ္ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားနွင့္တကြ ပရဟိတ နယ္ပယ္မ်ားသည္လည္းျပည္သူမ်ားနွင့္ လြန္စြါ နီးနီးကပ္ကပ္ ကူးလူးဆက္ဆံလာျပီ ျဖစ္ရာ မည္သူကေတာ့ျဖင့္ေစတနာေကာင္းထားသည္ မထားသည္ဆိုသည္ကိုျပည္သူနွင့္ ပရိတ္သတ္က လြယ္ကူစြါ အခ်ိန္တိုအတြင္းသိရွိလာျပီျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေစတနာမွန္ေသာ္လည္း လုပ္ပံုလုပ္နည္း မွားယြင္းေနေသာ လုပ္ပံုလုပ္နည္း မွန္ကန္ပါေသာ္လည္း ေစတနာခ်ိဳ႕တဲ႔ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား အနုပညာရွင္နွင့္ စာေပနယ္မွ သူမ်ား တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုလည္း တိုင္းျပည္အက်ိဳးေရွးရွဳကာ ေစတနာအေျခခံျပီး သကာလ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ျပည္က်ိဳး ျပဳနိုင္ပါေစေျကာင္း ဆႏၵျပဳေရးသားရင္း ” အေကာင္း အဆိုး ဆိုျကရာဝယ္ “စာစုကို နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ရေပေတာ့သတည္း ။

credit ေမာင္သုခ