ေဗဒင္

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား
ဘဝအေျခအေန ျမင့္မားတိုးတက္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုုင္မည္။ အလုပ္ပို၊ ကိစၥပိုမ်ားႀကံဳမည္။ တစ္ခုထက္မကေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားတစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ရမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားထက္ သူတစ္ပါးကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ မူလလုပ္ကိုင္ရန္၊ ေဆာင္ရြက္ ရန္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမရွိေသာ ကိစၥမ်ားကို အေျခအေနကေတာင္းဆိုလာၿပီး မျငင္းသာဘဲလုပ္ကိုင္ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေန႔တြင္ အုန္းထမင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား
အတတ္ပညာႏွင့္ ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္။ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိုင္းငံ့ထားေသာကိစၥမ်ား၊ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာကိစၥမ်ား အလံုးစံုအဆင္ေျပသြားမည္။ ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရမည္။ အိမ္တြင္းေရးပဋိပကၡမ်ား ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ေကာက္ညႇင္းေပါင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ား
စိတ္ပ်ံ႕လြင့္လြယ္မည္။ အေရးပါေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရမည္။ ကာလရွည္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ထားသည္မ်ားမွေကာင္းေသာအက်ိဳး ဆက္ရရွိမည္။ ပညာစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ရွိက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခါမွေတာ္႐ံုက်မည္။ အဖ်ားအနာရွိတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္အစား အ ေသာက္၊ အေနအထိုင္ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးယိုယြင္းျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ ဆီထမင္းဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားတြင္ အလုပ္အဆင့္တက္လမ္းႀကံဳမည္။ ရာထူးအဆင့္တက္မည္။ တိုးတက္ၿပီး ေျပာင္းလဲရေသာေနရာသည္ မိမိအတြက္ အဆင္ေျပမည္မဟုတ္။ ျပႆနာမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျခင္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာေနရာသို႔ေရာက္ရွိတာဝန္ယူရျခင္းျဖစ္မည္။ စေနနံ (တ၊ ထ၊ဒ၊ဓ၊န) အထည္၊ ရတနာ…၊ အဂၤါနံ (စ၊ဆ၊ဇ၊ဈ၊ည) ဆန္၊ဆီ၊ေဆး၊ စက္ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးဆက္ေကာင္းရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေရွာက္သီးသုပ္ ဒါနျပဳပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ)ေမြးသူမ်ား
အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ တိုးတက္မည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ားရပ္၍ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္တိုး တက္မႈမ်ားၾကံဳမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ားကို ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စအျပည့္ျဖင့္ေဆာင္ ရြက္၍တိုးတက္ျခင္းႀကံဳမည္။ ယာဥ္၊ ေရႊ အစရွိသည့္ ဗုဒၶဟူးနံမ်ား အဝင္မေတာ္။ ဝင္က ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူး မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပိန္းပန္းပြင့္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားတတ္သည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ား၊ ႏိုုင္ငံ ရပ္ျခားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ေနအိမ္ရွိေသာ့အပ်က္မ်ား ျပင္ပါ။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းအညံ့ အဆိုးမ်ားကင္းစင္သြားမည္။ စေနနံပစၥည္းမ်ား အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ သေျပငါးညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား
အၾကံအစည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစနစ္တက်လုပ္၍ ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ မည္မွ်ခက္ခဲေစ တိုးတက္ျခင္းအခိုင္အမာရရွိမည္။ အရပ္ေဝးသို႔ သြားေရာက္ရျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ တစ္ပါးသူႏွင့္မတူေသာ႐ႈေထာင့္မွ လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖင့္ ေဆာင္ျမင္တိုးတက္မႈရမည္။ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ားေပၚထြက္ေနမည္။ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ နဂါးေမာက္သီး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား
တစ္ပါးသူေပးေသာအၾကံဉာဏ္ထက္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚျဖင့္ အလုပ္အၾကံအစည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။ အေမ၊ အဘြား၊ အေဒၚအစရွိသည့္အ ႀကီးအကဲအမ်ိဳးသမီးမ်ားေငြလက္လြန္ျခင္းအေပၚ လိုက္လံကူညီေျဖရွင္းေပးရမည္။ အမည္အတြင္း က၊ခ၊ပ၊ဖ၊မ ပါေသာနာမည္အမ်ိဳးအစားရွိသူ ႏွင့္တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥမ်ားမွ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထမင္းေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။

ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။
စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)
copy @ kumudra