အမည္မွာ ကုိေမာင္သန္းလူိင္ျဖစ္သည္ သူ႔ကုိ ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းတဲ႔ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားခဲ့သည္ ။

သူကုိ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ မင္းျပားျမဳိ႕ ေအာက္ရႊာပုိင္း ရြာသာယာ ရပ္ကြက္ေန ေက်ာင္းဆရာ (ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း) မွ ကူညီ ေထာက္ပံ႔လ်ွက္ အထက္တန္း ပညာကုိေအာင္ျမင္ ခဲ႔သည္

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွာ ပန္းခ်ီပညာ ႏွင့္ စာစီ/စာရုိက္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္လ်ွက္ရွိသည္။ သူဧ့ မသန္စြမ္းေသာ္ငွား ပရဟိအလုပ္မ်ားကုိအားတုိက္ အင္တုိက္လုပ္ေဆာင္လာခဲ႔သည္မွာယေန႔ထိပင္မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ေပသည္။

ယခုတစ္ဖန္ ဇ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဒသဖြံျဖဳိးေရးဆုိင္ရာ အတတ္ပညာရွင္ ထြန္းကားေရး လူငယ္မ်ားမွ ၾကီးမွဳး ျပဳလုပ္သာ ၁၀တန္း အခမဲ႔ ပညာဒါနျပဳလုပ္ရာတြင္ သူဧ့ အသစ္စစျပဳလုပ္ထားေသာ တုိက္အိမ္အား အသုံးျပဳ သင္ၾကားခြင့္ကုိ လ်ွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

ထုိ တုိက္အိမ္ကုိ စာသင္ၾကားခြင့္အျဖစ္ လ်ွဴဒါန္းေပး ပါေသာ ကုိေမာင္သန္းလူိင္အား ဇ ေဖာင္းေဒးရွင္းဧ့ အဖြဲ႔ဝင္ျ ဖစ္ေသာ ကြ်န္ေတာ္ ကုိညီညီေအာင္မွ အဖြဲ႔ကုိယ္စား (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကုိယ္စားေက်းဇူးတင္္ ရွိ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။

တင္ဆက္ေရးသားသူ = ကုိညီညီေအာင္
Source : goo.gl/p9cEzo