တင္ုပါးၾကီး

ေဆးပညာအျမင္အရ တင္ပါး ႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အျခားအမ်ိဳးသမီးေတြထက္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမတ္ၿပီး၊ သား
ေကာင္းမိခင္ျဖစ္ဖုိ႔ အခြင့္အေရး ပုိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေယာက္်ားေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရမွာလည္း တင္
ပါးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုသာ ပုိမုိတပ္မက္ၾကတယ္လုိ႔ အေျဖထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ တင္ပါးႀကီးမားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ပုရိသေတြ ဘာေၾကာင့္တပ္မက္ရသလဲဆုိတာရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႕ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဗဟုသုတအေနနဲ႔သာ
ျဖန္႔ေ၀ေပးတာျဖစ္လုိ႔ တစ္ခ်ိဳ႕အသုံးအႏႈန္းေတြဟာ 18+ ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။တင္ုပါးၾကီး

(၁) စိတ္ကူးနဲ႔လက္ေတြ႕ကို တကယ္အေကာင္ထည္ေဖာ္တဲ့အခါ
အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ကေတာ့ ပထမဆုံး ခႏၶာကို္ယ္အခ်ိဳးအစားကို ၾကည့္ပါတယ္။ ေနာက္မွ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ တင္ပါးအႀကီးအေသးဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈေတြအတြက္ အလြန္အေရး ပါပါတယ္။ ေရရွည္မွာလည္း တင္ပါးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ပုိင္ဆုိင္ထားရတာကို ဆုလာဒ္လုိ႔ ၎တုိ႔က ယူဆေနၾကပါ
တယ္။

(၂) သတိၱေတြကို ျမင့္မားေစျခင္း

အမ်ိဳးသားေတြ တင္ပါးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို တပ္မက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္ထဲမွာ တင္ပါးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတုိ႔ကို လူေနမႈဘ၀မွာ ယုံၾကည္မႈေတြ ပုိၿပီး ေပးကမ္းႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တင္
ပါးႀကီးမားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲဲ႕ ေနာက္ပိုင္းအလွကို မ်က္လုံးအရသာခံ ၾကည့္လုိၾကၿပီး၊ ဒီလုိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့သူဟာ အျခားအမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အားက်မႈကိုခံရပါတယ္။ ဒီအတြက္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ပုိၿပီးေတာ့ ယုံၾကည္
လာၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
(၃) ခ်စ္တင္းေႏွာတဲ့အခါမွာ

ခ်စ္တင္းေႏွာတဲ့အခါမွာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းၿပီး ခ်စ္တင္းေႏွာေလ့ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကုိ စိတ္ေက်နပ္မႈ အမ်ားဆုံးေပးနုိင္
တာကလည္း တင္ပါးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၎တုိ႔ဟာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ထူးျခားတဲ့ အထိအေတြ႕ကို ပုိမုိ
ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိလုိ႔ အမ်ိဳးသားေတြ အထူး သေဘာက်တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

(၄) လက္နဲ႔စမ္းသပ္ရတာကို မတင္းတိမ္ႏုိင္ျခင္း

လက္နဲ႔စမ္းသပ္တဲ့ အခါမွာလည္း အမ်ိဳးသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အေဖာ္ေတြနဲ႔ ခ်စ္တင္းေႏွာမႈမျပဳခင္ သို႔
တည္းမဟုတ္ အျပင္မွာ ခ်ိန္းခ်က္ေတြ႕တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ခ်စ္သူရဲ႕ လွပတဲ့တင္ပါးကို လက္နဲ႔ဖ်စ္ညႇစ္တတ္တဲ့ သဘာ၀ ရွိပါ
တယ္။ အမ်ိဳးသားတုိင္း ဒီလုိ ထပ္တူက်တဲ့ ခံစားမႈကို ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္၊ တင္ပါးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ဖူးစာပါတဲ့ အ
မ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ျဖစ္ႏုိ္င္ရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ တင္ပါးကို တစ္ခ်ိန္လုံး လက္နဲ႔ဖ်စ္ညႇစ္ၾကည္လုိေနေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။
(၅) သားေကာင္းမိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အဂၤါရပ္

အမ်ိဳးသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နားလည္ထားတာကေတာ့ တင္ပါးႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ သားေတြ သမီးေတြ ေမြးတဲ့အခါမွာ အျခားသူေတြထက္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမတ္ျခင္း၊ အေခ်ာအလွေလးေတြ ေမြးျခင္း၊ တစ္သားေမြးၿပီး တစ္ေသြးပုိလွလာ
တယ္လုိ႔ ထင္ၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း ေဆးပညာအရ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။
source : naij.co

Credit:Shwemom