ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္အတြက္ အခ်စ္ထက္
အေရးၾကီးတာဟာ ကိုယ္က်င့္တရားရယ္ သစၥာတရားရယ္

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ အခ်စ္ထက္
အေရးၾကီးတာလည္း အရွက္နဲ ့သိကၡာ •••

ခ်စ္ရင္ပိုင္ဆိုင္ ခ်င္ၾကတာမွန္ေပမဲ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူရဲ ့
တန္ဖိုး သိကၡာေတြကို ထိန္းသိမ္းေပးဖို ့လည္း လိုေသးတယ္•••

အခ်စ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ဥယ်ာဥ္မႈးေကာင္းတစ္ေယာက္
လိုေပါ့ အပင္တပင္ကိုအေကာင္းဆံုးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရတာ
အဲဒီအပင္ကို ခ်ိဳးပစ္ရတာမဟုတ္ဘူး •••

ျမင့္ျမတ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းတရားဆိုတာ ခ်စ္သူရဲ ့တန္ဖိုးကို
ျမွင့္တင္ေပးတာ သူ ့ရဲ ့သိကၡာတရားကို ထိန္းသိမ္းေပးတာ
ကိုယ့္ေၾကာင့္အေျပာအဆိုမခံရေစတာ
သူ ့အရွက္ကို ကာကြယ္ေပးတာပါ •••

ခ်စ္တယ္ဆိုပီး သူ ့တန္ဖိုးကိုက်ေစ သူ ့အရွက္ကိုလည္း
မဲ့ေစရင္ သင့္အခ်စ္ဟာ အေပါစားအခ်စ္ပဲျဖစ္မွာ •••

ႏႈတ္ခမ္းထက္က သတ္မက္မႈ ့အနမ္းထက္
နဖူးထက္က အနမ္းဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့
ခ်စ္ျခင္းတရား တစ္ခုပါ

(ေကာင္ေလး)