ယမန္ေန႔ညက အိပ္စက္မႈ မလံုေလာက္ခဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ေခတၱျပန္လည္အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခံ အားစ နစ္ ျပန္ေကာင္း လာေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ဟု အမ်ိဳးသားအုပ္စုတစ္စု ကို စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ ျပင္ သစ္သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းသည္ ကိုယ္ႏွင့္စိတ္ကို ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေစၿပီး ေဟာ္မုန္းမ်ား ယိုယြင္းကာ အကဲျဖတ္ မႈ၊ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ နာမက်န္းျဖစ္ႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္ကိုလည္း ျမင့္မားေစသည္။

‘‘မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ ျပန္အိပ္တာဟာ ညဘက္အိပ္ေရးပ်က္လို႔ ေဟာ္မုန္းသက္ေရာက္မႈေတြကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ႏိုင္ပါတယ္’’ ဟု ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ ဘ႐ိုက္စ္ဖာေရာ့က ေျပာသည္။

‘‘ေခတၱျပန္အိပ္တာဟာ လူရဲ႕ ကုိယ္ခံအား က်န္းမာေရးစနစ္ကို ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆုိတာကို ပထမဆံုးျပသတဲ့ သုေတသနပါ’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေဒါက္တာဖာေရာ့ႏွင့္ အဖဲြ႕က အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ေဟာ္ မုန္းတံု႔ျပန္မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ႀကံရြယ္ ခဲ့ၿပီး အသက္ (၂၅) ႏွစ္ႏွင့္ (၃၂) ႏွစ္ၾကား က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ကာ အျပန္ အလွန္ႏွင့္ သီးျခားေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္ေသာ စနစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ အစား အေသာက္မွသည္ အ လင္းေရာင္ရရွိမႈအထိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ ၎တို႔အား အိပ္စက္မႈစမ္း သပ္ခန္းမ်ား၌ စုေ၀းထားရွိခဲ့သည္။

ပထမစမ္းသပ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုတစ္ညလံုး ႏွစ္နာရီသာ အိပ္စက္ခြင့္ျပဳၿပီး သုေတသီမ်ားက ၎တုိ႔၏ ဆီးႏွင့္ တံေတြးတို႔ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေစေသာ nore-pinephrine ေဟာ္မုန္း ႏွစ္ဆခဲြတိုးလာၿပီး ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ျခင္းအျပင္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ခံစားရပါက ေသြးတုိးႏွင့္ သၾကားဓာတ္ျမင့္မားလာျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား အိပ္ေရးပ်က္မႈ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ခ်ိန္၌မူ ေဟာ္မုန္းမ်ား မူလေနရာျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဒုတိယစမ္းသပ္မႈတြင္ တစ္ညလံုး ႏွစ္နာရီအိပ္စက္မႈ ခြင့္ျပဳ ၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ေန႔၌ နာရီ၀က္ ျပန္ လည္အိပ္စက္ခြင့္ေပး ျခင္းျဖင့္ norepinepbrine ေဟာ္မုန္းနွင့္ Interleukin-6 ဓာတ္ ပမာဏတြင္ အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။

7Day