အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကာလီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္တြင္ ဝက္သက္ေရာဂါ ကူးစက္မႈ ေျခာက္မႈ ထပ္မံျဖစ္ ပြား ခဲ့ၿပီး ယခု အခါတြင္ အဆုိပါ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံရသူ ၁၁၉ ဦး ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေရာဂါပုိး ကူးစက္မႈသည္ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ ဝက္သက္ေရာဂါ ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းတြင္ လူဦးေရ ၁၅ဝ ေက်ာ္သည္ အဆုိပါ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံ ေနရသည္ ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔အနက္ အမ်ားစုမွာ ေလထဲမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္း ေရာဂါပုိး သည္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေရာဂါပုိး အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ဆင္တူေၾကာင္း ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဌာနမွ သုေတသန ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေရာဂါပုိးသည္ ႏုိင္ငံျပင္ပမွ ကူးစက္ခံ ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းေရာဂါပုိး ကူးစက္ ခံရသူသည္ ကာလီဖုိးနီး ယား ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း အန္နာဟိမ္း ေဒသရွိ ဒစၥေနးလန္း အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္သုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းက အလည္အပတ္ သြားေရာက္ စဥ္ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ စတင္ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ဟု ယူဆ ရေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဝက္သက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံမႈႏႈန္းကုိ ပုိမုိ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဌာနက ၄င္း၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ ေရး သား ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

PyiChitThar