ေခတ္ဆန္တဲ့ လူေနမႈဘဝပုံစံ ေနထုိင္ပါက သင့္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈ ရိွေကာင္း ရိွေနႏုိင္တယ္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာ ဒီဇုိင္းဆြဲထားတဲ့ ခ်က္ခ်င္းစမ္းသပ္မႈျပဳႏုိင္တဲ့ ဒီဇိုင္းတစ္ခုရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ သင့္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိုးရိမ္ေသာက ရိွမရိွ စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။

ဒီစမ္းသပ္မႈေက်းဇူးေၾကာင့္ မိမိမွာ စိတ္ဖိစီးမႈရိွမရိွ စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း သိရိွႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျဗိတိ သွ်လူမ်ဳိး စိတ္ပညာပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Akiyoshi Kitaoka ဆိုသူဟာ လူေတြမွာ ရိွတဲ့ ဖိစီးမႈ၊စိုးရိမ္
ေၾကာင့္ၾကမႈအေျခအေနကို ဒီမ်က္စိအျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာကေန အျမန္စမ္းသပ္နည္းကိုတီထြင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းမရိွ၊ စိုးရိမ္ေသာက လံုးဝကင္းရွင္းေနမယ္ဆိုရင္ မလႈပ္မရွားျငိမ္သက္ေနမယ့္ “Rotational snake” အေၾကာင္းကို ေျပာေနတာပါ။ သို႔ေပမယ့္ ဖိစီးမႈစုိးရိမ္ေသာက ရိွေနတယ္ဆိုရင္ သူကေတာ့ လႈပ္ ရွားေနမွာပဲျဖစ္တယ္။

ေရာင္စုံစက္ဝုိင္းေလးေတြက လ်င္ျမန္စြာေရြ႕ရွားေနရသလိုခံစားရတယ္ဆိုရင္ ဆရာဝန္ကို အျမန္ဆုံးေတြ႔ဖို႔
ေတာ့ လိုအပ္ေနပါျပီ။

ေပၚထြန္း | Trend Myanmar