ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွာေစးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြဆုိးက်ိဳးအျဖစ္ နားခြၽဲဆို႔ေရာဂါရၿပီးနားေလးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ား ရင္ေသြးငယ္မ်ား ကုိ ဂ႐ုစိုက္ေပးသင့္သည္ဟု နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ႏွာေစးတာ ေပ်ာက္သြားေပ မယ့္ နားေလးတာက်န္ခဲ့တယ္။ စာသင္တဲ့အခါ မၾကားတဲ့အတြက္ မတတ္ ဘူး။ ေမးတာ မေျဖႏုိင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဆရာမေတြက ဉာဏ္ထုိင္း တယ္။ စာသင္လုိ႔မရဘူးေျပာကုန္ တယ္။ အမွန္ေတာ့ ကုိယ့္ကေလး ဉာဏ္ေကာင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြကလည္း ကုိယ့္ကေလးကုိ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက စာမလိုက္ႏုိင္ဘူးေျပာရင္ သတိထားဖို႔ လိုတယ္’’ဟု နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းအထူး ကုဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းထုိက္ၾကည္ကေျပာသည္။

စာမလုိက္ႏုိုင္သည့္ ကေလး သူငယ္မ်ားတြင္ နားေလးေရာဂါ ကို ခံစားေနရသူမ်ားပါ၀င္ေနၿပီး အဆုိပါေရာ ဂါ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ နားျပည္ယိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ႏွာေစးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း နာျခင္းတုိ႔မွ နားျပည္ယုိျခင္းျဖစ္ပြားကာ ဂ႐ုစိုက္ကုသမႈမရိွပါက ေရာဂါပုိးမ်ား နားအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမည္ျဖစ္ သည္။

ထိုအခါ နားအလယ္အတြင္း ခြၽဲစုေဆာင္းျခင္း(ခဲြၽစု႔ိေရာဂါ)ျဖစ္ ပြားသည္။ ယင္းေရာဂါစတင္ျဖစ္ ပြားခ်ိန္တြင္ နားမွ ခဲြၽမ်ားကို စုပ္ထုတ္ေပးပါက နားေလးေရာဂါကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မကုသပါက နားအံု အေျမႇးသည္ အတြင္းထဲသုိ႔ကပ္၀င္၍ နာတာရွည္နားေလးေရာဂါ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။

အဆိုပါေရာဂါခံစားရပါက နားေလးၿပီး ေက်ာင္းစာကို ေကာင္းစြာ မၾကားရျခင္းေၾကာင့္ စာမလိုက္ႏုိင္ျခင္း၊ မိဘမ်ား၏ ေျပာဆုိျခင္းကုိ ဂ႐ုမစိုက္ျခင္း၊ ထိုမွ်သာမက ထံုျခင္း၊ အျခင္းစသည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြား တတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ခဲြၽဆုိ႔ေရာဂါမွာ မူႀကိဳတန္း တက္သည့္ အရြယ္ႏွင့္ မူလတန္း အရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား၌ ပိုမို အျဖစ္မ်ားကာ အခ်ိဳ႕မွာ ေလး၊ ငါးလအတြင္း၌ ေပ်ာက္ကင္းေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ အရြယ္ႀကီးျမင့္ သည္အထိ နားေလးေရာ ဂါစဲြကပ္ သြားေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘နားဆရာ၀န္ေတြက လိုအပ္ သလို ကုသမႈမေပးဘဲ မေပ်ာက္ တတ္ဘူး။ ေလာကႀကီးမွာ သင္စ ရာေတြ မ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီလို ျဖစ္သြားတာက ကေလးေတြအ တြက္ အရမ္းအေရးႀကီးလို႔ အဓိက အာ႐ံုစိုက္
ေပးသင့္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ၀င္းထိုက္ၾကည္က တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကေလးသူငယ္ဦးေရ ၁၀ ရာခိုိင္ ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ နားခဲြၽ စုိ႔ေရာဂါျဖစ္ ပြားဖူးေၾကာင္း က်န္း မာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး သုေတသီမ်ား၏ သုေတသနစာ တမ္းမ်ားအရ သိရိွရ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေန စအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ နားေလးေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၌ ၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ၁၁ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရိွ သည္ဟု ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ နားေလးေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ ေတြ႕ရိွခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယမင္း | 7day