အေမရိကားက လူငါးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္းက အရက္ကို အိပ္ေဆးအျဖစ္ေသာက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီအရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ညအိပ္မရတဲ့ ျပသနာေတြျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း
ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ဆိုပါတယ္။

ဒါဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အိပ္စက္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပုံမွန္လည္ပတ္ေပးတဲ့ ဦးေႏွာက္လည္ပတ္မႈစ နစ္ကို အရက္ေၾကာင့္ အတားအဆီး အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတာလို႔ သုေတသီေတြက ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေန႔စဥ္ပုံမွန္ လည္ပတ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနမႈေတြကို အရက္မွ ေျပာင္း လဲေစျခင္းအားျဖင့္ အိပ္စက္ခ်ိန္ၾကာျမင့္ေစတာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ေလ့လာမႈကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္သူ၊ Missouri School of Medicine တကၠသိုလ္က ဦးေႏွာက္အာရုံေၾကာဌာနရဲ႕ တြဲဖက္ပါေမာကၡနဲ႔ သုေတသနဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ Mahesh Thakkar က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အိပ္စက္အနားယူမႈ ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေျပာင္းလဲအက်ဳိးေရာက္ေစျခင္း အားျဖင့္ အိပ္ခ်ိန္ ပိုမိုၾကာျမင့္ေစတာျဖစ္ေၾကာင္း Thakkar က ေျပာဆိုထားပါတယ္။

အရက္ေသာက္အိပ္တာဟာ အိပ္ေရးမဝ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈအရသိရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေလ့လာမႈ ရလဒ္ေပၚ အေျခခံျပီးၾကည့္ပါက အရက္ကို အိပ္ေဆးအျဖစ္အသုံးမျပဳသင့္တာ ထင္ရွားေၾကာင္း Missouri School of Medicine တကၠသိုလ္က ဦးေႏွာက္အာရုံေၾကာဌာနရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သူ Dr. Pradeep Sahota က ေျပာဆိုခဲ့တယ္။

အၾကမ္းဖ်င္းအေနနဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘဝအခ်ိန္ကာလရဲ႕ သုံးပုံတစ္ပုံကို အိပ္စက္ျခင္းနဲ႔ ကုန္ဆုံးပါတယ္။ လူ ၂၀% တို႔က အရက္ကို အိပ္ေဆးအျဖစ္ေသာက္ၾကတယ္။

အိပ္လို႔မရျဖစ္ေနရင္ အရက္မေသာက္ပါနဲ႔။ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ အိပ္ေဆးဆရာဝန္ တစ္ဦးဦးဆီ အၾကံ ဥာဏ္ေတာင္းသင့္ေၾကာင္း Thakkar က အၾကံျပဳထားပါတယ္။

news.health.com