သြားနာ၊ သြားကိုက္ျခင္းမ်ားနဲ့ပတ္သက္ျပီး သဘာ၀ေဆးနည္း မ်ားကို မၾကာခဏ ေတာင္းဆိုလာၾကသူမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) တမာရြက္ကို ကြ်မ္းေအာင္ေလွာ္၍ အမွဳန့္ၾကိတ္ျပီး ဆား အနည္းငယ္ႏွင့္အတူ သြားတိုက္ေပးေသာ္ သြားကိုက္၊ သြားနာ စတဲ့ သြားေရာဂါမ်ား ကင္းေ၀းေစ၍ သြားမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာလာ
စျပီး ျဖဴစင္ေစပါသည္။

(၂) သြားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆးပင္မွာ ဒႏၱသုခပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒႏၱသုခပင္၏ ပဥၥငါးပါးျပဳတ္ရည္ကို ငံုေပးျခင္း၊ ပဥၥငါးပါးကို ျပာခ်၍ ၄င္းျပာျဖင့္ သြားဖံုး၊ သြားၾကားတို့ကို သိပ္ေပးျခင္း၊ ဒႏၱသုခပင္၏ အျမစ္ကို အစိမ္းအတိုင္း ၾကိတ္၍ သြားၾကားကို သိပ္ေပးျခင္းတုိ့ျဖင့္ သြားမ်ားကို ခိုင္မာေစ၍ သြားနာ၊ သြားကိုက္ျခင္း မ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

(၃) နန္းလံုးၾကိဳင္ပင္၏ အေခါက္ကို ေရ ၃ခြက္ ၁ခြက္က်ိဳ၍ ၄င္းေရျဖင့္ ပလုတ္က်င္းျခင္း၊ ငံုျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ေပးပါက သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ သြားက်င္၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

(၄) ကေစာ့ခါးသီးပင္၏ အျမစ္ကို ေသြး၍ သိပ္ေပးျခင္း၊ အျမစ္ကို အမွဳန့္ၾကိတ္၍ မွိဳင္းတုိက္ကာ အခိုးအေငြ့ ကို ရွဳျခင္းတို့ျဖင့္ သြားကိုက္၊ သြားက်င္၊ သြားပိုးစား စသည့္ သြားေရာဂါမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါ သည္။

(၅) တမာ၏ အရိုးတံကို သြားၾကားထိုးတံအျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ မၾကာခဏ သြားတိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ သြားေရာဂါ မ်ား ကင္းေ၀းေစပါသည္။

(၆) နႏြင္းမွဳန့္ကို ေရေႏြးျဖင့္ ေဖ်ာ္၍ ငံုေပးျခင္း၊ ဆားမ်ားမ်ားထည့္၍ သြားရင္းတြင္ သိပ္ေပးျခင္းတို့ျဖင့္ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊ သြားနာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းတုိ့ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

(၇) ပင္စိမ္းသတၳဳရည္ႏွင့္ ငရုတ္ေကာင္း၊ ပရုတ္တုိ့ကို ၾကိတ္ျပီး အလံုးေလးမ်ားလံုးကာ ပိုးစားသည့္ သြား အေပၚကို ထည့္ေပးေသာ္ သြားပိုးစားျခင္း ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

(၈) ပင္စိမ္းႏွင့္ထန္းလ်က္ကို ဆတူေရာၾကိတ္၍ ပ်ားရည္ႏွင့္လံုးထားကာ မနက္တစ္လံုး ညတစ္လံုး စားေပးပါက သြားဖံုးေရာင္၊ သြားကိုက္ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

(၉) ၀ါေစ့ကို ျပဳတ္၍ ငံုေပးေသာ္ သြားနာ သြားကိုက္မ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

(၁၀) ခ်င္းစိမ္းကို ၀ါး၍ ကိုက္ေနေသာ သြားေပၚတြင္ အုပ္ထား ငံုထားပါက သြားကိုက္ သြားနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

(၁၁) နီပါးေဆးပင္ေခၚ ေတာရဲယို၏ အသီးကို မီးဖုတ္၍ ဆားအနည္းငယ္ ထည့္ၾကိတ္ကာ သြားတိုက္ေဆး အျဖစ္ အသံုးျပဳေပးပါက သြားေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

(၁၂) ပဒိုင္းညိဳအေစ့ကို ၾကိတ္၍ သြားဖံုးရင္းကို အနည္းငယ္ခန့္ သိပ္ေပးထားလွ်င္ သြားကိုက္၊ သြားနာေရာ ဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

(၁၃) ဘုမၼသိန္အေစးကို ကိုက္ေနေသာ သြားၾကားတြင္ ထည့္ေပးေသာ္ သြားကိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ေစပါ သည္။

သြားကိုက္၊ သြားနာေရာဂါမ်ားကို ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအားလံုး သက္သာေပ်ာက္ ကင္းႏိုင္ၾကပါေစ။