အသံတိတ္ လူသတ္သမားဟု သိရသည့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ လဲြမွားေသာယုံၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားပိုမို စိုးရိမ္လာၾကသည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လဲြမွားေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ လုိက္နာရ မည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ေပးလုိက္ပါသည္။

ခါးေသာ အရသာရွိသည့္ အစားအစာမ်ားက ေသြးထဲသၾကား ပါ၀င္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္ဟု လူအမ်ား လက္ခံယုံၾကည္ထား ၾကေသာ္လည္း ၾကက္ဟင္းခါးသီးႏွင့္ တမာရြက္တို႔ကဲ့သို႔ ခါးသက္ ေသာ အရသာရွိ သည့္ အစားအစာမ်ား စားျခင္းျဖင့္ ေသြးထဲ သၾကားပါ၀င္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ယင္းအစားအစာမ်ားမွာ ခါးသက္ေသာ္လည္း ဂလူးကို႔စ္ဓာတ္ ကို ကာဗြန္ဟုိက္ဒရိတ္
ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားမွ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ခ်ဳိေသာအရသာရွိသည့္ မည္သည့္ အစားအေသာက္ကိုမွ စား၍မရဟု လူအ မ်ားလက္ခံထားၾကသည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ အမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔စားေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ သၾကား တုိက္႐ုိက္ထည့္သြင္းေလ့ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ သၾကားဓာတ္ပါေသာ သစ္သီးမ်ား၊ အစစ္ႏွင့္ တူေအာင္လုပ္ ထားေသာ အခ်ဳိခဲအခ်ဳိ႕ကို အစားထိုးအသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္မ်ား သစ္သီးစား၍ မရဟု လူအမ်ားယုံၾကည္ ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမွ်င္ဓာတ္ႏွင့္ သၾကားဓာတ္ပါ၀င္ေသာ သစ္သီးမ်ားကို စားႏုိင္သည္။ သစ္သီးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာအမွ်င္ ဓာတ္ႏွင့္ သၾကားဓာတ္မ်ား ေသြးထဲသို႔ ေႏွးေကြးစြာေရာက္ရွိသြား တတ္သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္က အင္ဆူ လင္မပါဘဲ သစ္သီး သၾကားဓာတ္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သစ္သီး ေဖ်ာ္ရည္ မ်ားတြင္ ဖုိက္ဘာဓာတ္မပါသျဖင့္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား မေသာက္သင့္ပါ။ ငွက္ေပ်ာသီး၊ မက္မန္းသီး၊ သရက္သီး၊ စပ်စ္ သီး၊ ဂရိတ္ဖ႐ု၊ ၾကံႏွင့္ ၾသဇာသီးတို႔ကို မစားသင့္ပါ။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွင္မ်ား အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခဲြစိတ္ကုသမႈ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ား အဆစ္ အျမစ္နာက်င္ေနသူမ်ား၊ ဓမၼတာမမွန္သူမ်ား၊ ၿမံဳေနသူမ်ား၊ ပန္းနာကဲ့သို႔ အသက္ရွဴျခင္း ျပႆနာရွိသူမ်ား မွာ ခဲြစိတ္ကုသႏုိင္သည္။

ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွင္မ်ား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အျမန္ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္ လုိသည္ဟု လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါမွာ ဒဂၤါးျပားတစ္ခု၏ ေခါင္းႏွင့္ ပန္းကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ အ၀လြန္သူမ်ား တစ္လ လွ်င္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂ ကီလိုေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အစားအစာထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳမထားေပ။

7day