ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ေျပာဆိုထားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဆဲဆိုေရးသားခ်က္မ်ားကို
လိုက္ဖတ္ၾကည့္မိသူ မ်ားမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ သည္ဟု မၾကာေသးမီကအီတလီႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုက
ဆိုပါသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚက ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပို႔စ္မ်ားေအာက္က ၾကမ္းတမ္းေသာ၊အပ်က္သေဘာဆန္ေသာမွတ္ခ်က္မ်ား လိုက္ဖတ္ျခင္း ျဖင့္ စိုးရိမ္စိတ္ပူျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ မယံုၾကည္မႈမ်ားတိုးပြားလာ သည္ဟု အီတလီႏိုင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕ Sapienza တကၠသိုလ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ တြင္ေဖာ္
ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔အပ်က္သေဘာ ဆန္ေသာ၊ၾကမ္းတမ္းေသာမွတ္ ခ်က္စကားမ်ားကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ျခင္းမျပဳဘဲ
ပံုမွန္ဖတ္႐ႈေန ျခင္းကပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးေနသူ၏ ေကာင္းမြန္ေသာမူလစိတ္ကို မေကာင္းသည့္စိတ္မ်ား သက္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု ၎တို႔ကေျပာ ၾကားပါသည္။ ထုိ႔အတူ မွတ္ခ်က္ ေရးသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း အဆက္ မျပတ္ အျပန္အလွန္ေရးၿပီး တံု႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မူရင္းတင္ထားသည့္ဆိုိလိုရင္းပင္ ေပ်ာက္ ထြက္သြားတတ္သည္ဟု ေထာက္ျပၾက၏။

‘အြန္လိုင္းမွာ အဲဒီလိုအျပန္ အလွန္တံု႔ျပန္ေျပာဆိုေနတာဟာ ရန္လိုၾကမ္းတမ္းမႈေတြနဲ႔ အမုန္း စကားေတြ ကိုျဖန္႔ျဖဴးလိုသူေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတတ္တယ္။ ဘဝမွာ အႏွိမ္ခံေနရလို႔ မေက်နပ္ေနသူေတြ၊ ပညာအ ရည္အခ်င္းနိမ့္ပါးသူေတြဟာ အမုန္းစကားျဖန္႔ ျဖဴးလိုသူေတြအတြက္ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာေနၿပီ’အဆိုပါသုေတသ နအတြက္ အီတလီႏိုင္ငံသားငါးေသာင္း ေက်ာ္ကို လူမႈေရးပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားမွာ လူအခ်ဳိ႕က ယဥ္ေက်းစြာမွတ္ခ်က္ေပးၾကေသာ္ လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူအမ်ား လြယ္လြယ္ေျပာ လြယ္လြယ္ေရးၾကသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာယဥ္ေက်း မႈမ်ားလည္း
ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ၿပီဟု ၎တို႔ကဆိုသည္။

‘လူခ်င္းျမင္ေနရရင္ကိုယ့္ကို သူမ်ားကယဥ္ေက်းစြာေျပာရင္ ႐ိုင္း႐ိုင္းျပန္ေျပာပစ္လိုက္ဖို႔ စဥ္းစားၾကေပမယ့္
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာေတာ့ လြယ္လြယ္ပဲမွတ္ခ်က္နဲ႔ နစ္နစ္နာနာေျပာပစ္လိုက္တာပဲ။တစ္ခါ တေလ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္
ေပၚမွာ ဘာအေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္နဲ႔ အယူ အဆမတူသူတစ္ဦးက ရန္လိုၿပီး ေစာ္ေစာ္ကားကားေျပာ လာ ၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ကလည္း အလြယ္တကူျပန္ေျပာမိတာပဲ’မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ားစုသည္ ကိုယ္ႏွင့္အ
ေတြး၏အေခၚ၊ အယူအဆ၊ ခံစားမႈတူသူမ်ားအေပၚ အြန္လိုင္းမွ တံု႔ျပန္ရာတြင္လူမႈေရးေကာင္းမြန္တတ္ၾက ၿပီး ကိုယ္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ အယူဝါဒ၊ ခံယူခ်က္ မတူသူမ်ားအေပၚတြင္ေတာ့ ျပင္းထန္စြာ တံု႔ျပန္ေလ့ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္လူမ်ဳိးေရး အခ်င္းခ်င္း အမုန္းပြားေစေသာ စကား မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးသူမ်ားအခ်င္း ခ်င္း ရန္လိုတတ္ ၾကပါသည္။

7Day