နားကိုက္ေဝဒနာခံစားတဲ့အခါ ရုိးရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ဘယ္လိုကုသရမလဲဆိုတာ တက္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) ပန္းသီးဝိုင္အရက္ျဖင့္ကုသျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရကူးျပီးတဲ့အခ်ိန္ သို႔မ ဟုတ္ ေရခ်ဳိးျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပန္း သီးဝုိင္အရက္နဲ႔ ေရကို ၁း၁ အခ်ဳိးအစားနဲ႔ ေရာျပီး နားကို သန္႔စင္ေပးပါ။ေနာက္ျပီး နားသန္႔စင္ေစေရးအ တြက္ ဆို႔ပိတ္ထားတဲ့နားထဲ ပန္းသီးဝိုင္အရက္ေႏြးေႏြးေလးကို အစက္အ နည္းငယ္ ခ်ေပးပါ။ အဲဒီအတိုင္း ဖ်စ္ခဲေနတဲ့ နားဖာေခ်းေတြ မေပ်ာ့ေပ်ာင္းမလာမခ်င္း တစ္ေန႔ ၂ႀကိမ္ကေန ၃ႀကိမ္ထိလုပ္ေပးပါ။

(၂) နားျပြန္ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္နည္းတစ္မ်ဳိးက ေရေႏြးေငြ႔နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆးနည္းကိုေတာ့ ပန္းသီးဝိုင္ အရက္နဲ႔ ေရေႏြးကို ၁း၁ အခ်ဳိးအစားျဖင့္ ေရာစပ္ပါ။ အခိုးအေငြ႔တက္လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို နားရြက္ျဖင့္ အေပၚမွ အုပ္မုိးေပး ရမွာျဖစ္တယ္။

အဲဒီအတိုင္း တစ္ေန႔ ၂ႀကိမ္ကေန ၃ ၾကိမ္ထိလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ သတိေပးခ်က္ ပန္းသီးဝိုင္ အရက္ျဖင့္ အပူေပးတဲ့အခါ အထူးသတိထားပါ။ အပူမေလာင္မိပါေစနဲ႔။ အဲဒီလို အပူမေလာင္မိေအာင္ ေႏြးရုံသာျဖစ္
ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။

Trend Myanmar